Arhivă pentru martie, 2014

Citatul zilei

Posted: 30 martie 2014 in Uncategorized

˝Această carte (Biblia) conține mintea lui Dumnezeu, condiția omului, calea mântuirii, osânda păcătoșilor și bucuria celor credincioși. Doctrinele sale sunt sfinte, preceptele ei, obligatorii, istorioarele, adevărate și sentințele, neabătute. Citește-o ca să fii înțelept, crede-o ca să fii în siguranță, trăiește-o ca să fii sfânt. Ea conține lumină ca să te îndrume, hrană ca să te susțină și mângâiere ca să te îmbărbăteze. Este harta drumețului, toiagul pelerinului, busola pilotului, sabia soldatului și constituția creștinului. În această carte, paradisul se restaurează, cerul se deschide și porțile iadului se descuie. Cristos este subiectul principal al ei, binele nostru e intenția ei, iar slava lui Dumnezeu, scopul ei. Cartea aceasta ar trebui să încarce memoria, să cerceteze inima și să călăuzească pașii.
Citește-o agale, cât mai des și cu pioșenie. Este un adevărat tezaur, un paradis de glorie și un noian de împliniri. Ți-a fost dată în viață, va fi deschisă la judecată și în veci pomenită. Include cea mai mare responsabilitate, răsplătește cea mai mare faptă și îi condamnă pe toți cei care nu iau în serios conținutul ei sacru.¨
Robert Chapman

Citatul zilei

Posted: 27 martie 2014 in Uncategorized

Este bine să riști pentru cauza lui Cristos! Este corect să-l înfrunți pe dușman și să spui: „Domnul să facă ce va crede!”! Este bine să-i slujești pe oamenii lui Dumnezeu și să spui: „Dacă va fi să pier, voi pieri!”! Este bine să stai în fața cuptorului de foc al încercării și să refuzi să te închini dumnezeilor acestei lumi! Acesta este drumul care duce la bucurie deplină și la desfătări veșnice în dreapta Lui. La sfârșitul fiecărui drum – drum sigur și fără riscuri, dar și fără țel – ne vom ascunde fața în palme și ne vom spune: „O, mi-am irosit viața! Mi-am irosit-o!” John Piper

Nu-ți irosi viața

Posted: 16 martie 2014 in Uncategorized

˝Ne irosim viețile cînd nu ne rugăm, nu gîndim, nu visăm, nu plănuim și nu lucrăm pentru a-L mări pe Dumnezeu în toate sferele de activitate ale vieții. Dumnezeu ne-a creat pentru aceasta: să ne trăim viețile într-un asemenea mod încît să-L arătăm pe El cît mai mult în măreția și în frumusețea și în valoarea infinită pe care le are cu adevărat. Pe cerul nocturn al acestei lumi, Dumnezeu apare pentru cei mai mulți oameni, dacă nu pentru toți, ca un punct, ca un vîrf de ac, dar mai mulți chiar nu-L zăresc deloc. El însă ne-a creat și ne-a chemat să-L arătăm așa cum este cu adevărat. Asta înseamnă să fim creați după chipul lui Dumnezeu. Suntem meniți să arătăm lumii cum este El în realitate.
Mulți oameni consideră că a trăi pentru a-L mări pe Dumnezeu nu este un act de iubire. Cînd oamenii aud că Dumnezeu i-a creat pentru slava Sa, ei nu se simt iubiți. Se simt folosiți. Este de înțeles, având în vedere felul complet distorsionat în care este percepută dragostea în lumea noastră. Pentru cei mai mulți oameni, a fi iubit înseamnă a fi scos în evidență, a fi lăudat. Aproape totul în cultura noastră vestică servește acestei distorsionări a dragostei. Ni se spune într-o mie de feluri că dragostea înseamnă să mărești respectul de sine al cuiva. Dragostea înseamnă să ajuți pe altul să se simtă mai bine față de el însuși. Dragostea înseamnă să dai cuiva o oglindă și să-l ajuți să-i placă ce vede în această oglindă.
Însă Biblia nu spune același lucru despre dragostea lui Dumnezeu. Dragostea înseamnă să faci ce este mai bine pentru celălalt. Nu este bine să transformi sinele în subiectul celei mai înalte afecțiuni. De fapt, aceasta este o deviere fatală. Noi am fost creați să-L privim și să-L gustăm pe Dumnezeu – și gustîndu-L, savurîndu-L, să fim satisfăcuți în mod desăvîrșit, și apoi să răspîndim în toată lumea mireasma Lui și valoarea prezenței Sale. A nu-L arăta oamenilor pe Dumnezeul atoatesatisfăcător înseamnă a nu-i iubi. Să-i facem să se simtă bine față de ei înșiși cînd ei au fost creați să se bucure de persoana lui Dumnezeu este ca și cînd ai duce pe cineva în munții Alpi, l-ai închide într-o cameră plină cu oglinzi și i-ai spune:˝Bucură-te de ceea ce este în jurul tău!˝
John Piper- Nu-ți irosi viața (pag.30)

Foarte interesant, între Iosif, strãnepotul lui Avraam, si Domnul Isus ies în evidentã câteva asemãnãri demne de luat în seamã. Desigur, este vorba de partea umanã a Domnului Isus, cea descrisã in Evanghelii.
În primul rând, amândoi purtau nume foarte comune în Israel. Se pare cã unul din sapte bãrbati din poporul Israel purta numele Iosif. Iar unul din treisprezece, purta numele Ieshua (Isus).
Amândoi erau preaiubitii tatãlui lor.
Amândoi purtau câte o hainã specialã. Iosif purta o hainã pestritã, fãcutã special de tatãl sãu Iacov. Despre Domnul Isus se spune cã purta o hainã specialã, fãcutã dintr-o singurã cusãturã.
Amândoi au fost un motiv de urã si invidie pentru familiile lor. Iosif era urât si invidiat de fratii sãi din cauza viziunilor sale si a respectului care-l primea din partea tatãlui sãu. Domnul Isus, de partea Lui, a fost considerat de familia Sa ca „un iesit din minti”.
Amândoi au fost vânduti de…Iuda. Iosif de fratele sãu mai mare – Iuda, iar Isus de ucenicul Iuda, Iscarioteanul.
Iosif a fost vândut cu 20 de arginti, Isus cu 30.
Când au fost acuzati, condamnati pe nedrept si pentru fapte pe care nu le-au fãcut, ei nu si-au cãutat si-au cãutat singuri dreptatea. Iosif a fost întemnitat, iar Isus condamnat la crucificare.
În timp ce era în închisoare, Iosif a tâlmãcit visurile a doi colegi de celulã. Unuia i-a fost profetitã gratierea, celuilalt anuntata condamnarea la moarte.
Pe cruce, Domnul Isus a fost rãstignit între doi tâlhari. Unul a fost salvat, celãlalt condamnat.
Amândoi au salvat vietile oamenilor. Iosif a fost folosit de Dumnezeu pentru a salva de la foamete Egiptul, tribul lui Israel si alte popoare. Isus, a salvat omenirea din pãcat. Prin jertfa Sa adusã pe Calvar, odatã pentru totdeauna, fiecare pãcãtos care se întoarce la Dumnezeu cu pocãintã si credintã, este iertat de pãcatele sale.
„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică”. Ioan 3:16

P.S.
Repet din nou, pentru a nu se face confuzie. Iosif se aseamãnã cu Domnul Isus Cristos doar în ceea ce înseamnã partea Sa umanã, descrisã în cele patru Evanghelii. Iosif nu a fost o fiintã divinã, el doar a fost folosit de Dumnezeu la vremea lui pentru a-si salva familia si o parte din lumea cunoscutã de atunci, de la foamete.
Pentru noi, Iosif rãmâne un exemplu demn de luat în seamã si de urmat. Putini oameni de talia lui a cunoscut omenirea, însã Domnul Isus este exemplul nostru suprem si MÂNTUITORUL lumii.