Arhivă pentru septembrie, 2014

Răscumpărați vremea

Posted: 28 septembrie 2014 in Uncategorized

image
Cum te raportezi la viața pe care o ai?
Biblia spune: 1Dar adu-ţi aminte de Făcătorul tău în zilele tinereţii tale, până nu vin zilele cele rele şi până nu se apropie anii, când vei zice: Nu găsesc nici o plăcere în ei;
2până nu se întunecă soarele, şi lumina, luna şi stelele, şi până nu se întorc norii îndată după ploaie;
3până nu încep să tremure paznicii casei (mâinile), şi să se încovoaie cele tari (picioarele); până nu se opresc cei ce macină (dinţii), căci s-au împuţinat; până nu se întunecă cei ce se uită pe ferestre (ochii);
4până nu se închid cele două uşi dinspre uliţă (buzele), când uruitul morii slăbeşte, te scoli la ciripitul unei păsări, glasul tuturor cântăreţelor se aude înăbuşit,
5te temi de orice înălţime, şi te sperii pe drum; până nu înfloreşte migdalul cu peri albi, şi de abia se târăşte lăcusta, până nu-ţi trec poftele, căci omul merge spre casa lui cea veşnică, şi bocitorii cutreieră uliţele;
6până nu se rupe funia de argint, până nu se sfărâmă vasul de aur, până nu se sparge găleata la izvor, şi până nu se strică roata de la fântână;
7până nu se întoarce ţărâna în pământ, cum a fost, şi până nu se întoarce duhul la Dumnezeu, care l-a dat. (Eclesiastul 12:1-7)
Imaginea de mai sus este una foarte sugestivă. Cînd ești tînăr ai „TOTUL” pentru a-L sluji pe Creatorul. Pe la mijlocul vîrstei, deși mai ai de toate parcă ceasul nu-ți mai oferă nicio secundă pentru suflet. Iar spre finalui călătoriei, oricea ai avea nu mai poate compensa ceea ce ai pierdut cîndva în detrimentul a ceea ce ai acum.
Tot Eclesiastul spune în cap. 11 versetul 9: „Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima veselă cât eşti tânăr, umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi; dar să ştii că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată.”

Fericirile

Posted: 15 septembrie 2014 in Uncategorized

Am citit că în cultura iudeo-greacă a sec. 1 d.Cr., cărțile de înțelepciune susțin că e binecuvîntat omul care are copii ascultători, o nevastă bună, prieteni credincioși, căruia totul îi merge din plin, et c. Cu siguranță că cele mai multe dintre aceste scrieri de înțelepciune și proverbe î-I erau cunoscute Domnului Isus, dar în momentul cînd El a rostit Predica de pe Munte, în special FERICIRILE, El a dat o întorsătură complet contrară celei așteptate de ascultătorii Lui. El a apelat la proverbe foarte obișnuite în vremea Lui, exprimînd însă ideea opusă.

„1Când a văzut Isus noroadele, S-a suit pe munte; şi după ce a şezut jos, ucenicii Lui s-au apropiat de El. 2Apoi a început să vorbească şi să-i înveţe astfel:
3Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăţia cerurilor!
4Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiaţi!
5Ferice de cei blânzi, căci ei vor moşteni pământul!
6Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după neprihănire, căci ei vor fi săturaţi!
7Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă!
8Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu!
9Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu!
10Ferice de cei prigoniţi din pricina neprihănirii, căci a lor este Împărăţia cerurilor!
11Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni, şi vor spune tot felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva voastră! 12Bucuraţi-vă şi înveseliţi-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri; căci tot aşa au prigonit pe prorocii, care au fost înainte de voi.” Matei 5:1-11

În ziua de azi, societatea modernă are alte variante și aplică altfel FERICIRILE.
Ferice de cei „băgăreți”, căci ei se descurcă în lume.
Ferice de cei insensibili, căci pe ei viața nu-i rănește niciodată.
Ferice de cei care se plîng, căci, în final, li se face pe plac.
Ferice de cei blazați, căci ei nu-și bat niciodată capul cu păcatele lor.
Ferice de exploatatori, căci ei obțin rezultate.
Ferice de cei bine informați, căci ei știu să se orienteze prin lume.
Ferice de cei puși pe scandal, căci pe ei îi remarcă oamenii.

Desigur că lista ar putea continua la nesfîrșit, însă J.B. Philips se oprește aici.
Cînd le-am citit prima dată mi s-au părut extrem de familiare; le văd, le aud și le simt în jurul meu, peste tot pe unde aș merge. Un Isus care ar fi promovat asemenea „fericiri” ar fi la mare căutare, acum în secolul îndobitocirii generale.